Ztráta mystického vědomí je největší ztrátou jaká kdy lidstvo postihla, k.g.jung

pravý význam vánoc

Vánoce jsou v období slunovratu. Slunovrat – zastupuje zde na zemi božské světlo, slunce je nositelem prány, životní síly, je duchem života, proto starověká náboženství uctívala zlatou barvu. Venku v tomto období převládá noc, nevědomost, ale když je nevědomost nejhlubší, tma největší, začíná změna – slunovrat tedy symbolizuje obrat, kdy se přestáváme zdalovat bohu a jeho světlu a začínáme se k němu opět blížit

První křestané byli praktiky vnitř.náboženství, proto položili Ježíšův zrod na den slunovratu, kalendářní rok je symbol energetického vývoje, kterým stále procházíme, a v tuto dobu máme každý rok šanci pochopit důležitost vnitřního duchovního života

Ježíšovo narození přichází Advent, je to přípravné období na dosažení spojení s duchovním srdcem, světlem Krista

Mistru Ježíši předchází historicky Jan Křtitel, on ještě není stupněm mistra, ve kterém dosahujeme spojení s absolutnem božství, je duchovně hledajícím člověkem-je předstupněm mistra, vše je symbolické, mistr – bytost, která navždy dosáhla spojení s božstvím ve svém nitru

tímto prvním mistrem zde na zemi se stal mist Ježíš

Josef symbolizuje duchovního člověka, mystika, jogína, dítě jeho života není jeho, ale je darem od boha, proto se mluví o tom, že není jeho otcem, ale jeho pěstounem. To platí pro nás všechny, naše děti jsou darem od boha a my jsme jejich pěstouni.

Marie pak symbolizuje duchovní mysl, čistá, neposkvrněná touhami po světě, pro čistou mysl je ve vnitřním náboženství symbol panny. Pouze panna, bytost čisté mysli může vytvořit něco čistého, dokonalého, božského

Opakem je neplodná žena, mysl, která nemá v sobě boha, jeho světlo ani klid,proto nemůže stvořit nic božského

Josef a Marie se vydávají na cestu – symbol pravé a nejdůležitější cesty v životě je cesta vnitř

Dnešní svět hodně cestuje, je to přirozená touha člověka, vydat se na cestu, přes všechny cesty, které podnikneme zevně toužíme po naplnění jedné jediné cesty – a to k sobě!!

Symbolická cesta do Betléma je popisována takto, nenašli ubytování v hostinci

Ježíš Kristus se nenarodil v hospodě, protože pro ně tam nebylo místa, hospoda totiž vždycky symbolizuje nebožský svět, Kristus se musí zrodit v tichu a to nejde tam, kde je hluk, proto symbolicky odchod do chléva, do místa klidu a přítomného okamžiku

 

Pastýři viděli hvězdu nad Betlémem, která zvěstovala příchod spasitele

pastýři – kteří pasou svá stáda, jsou symbolem jogínů a duchovních průvodců, kteří vedou hledající

Ježíšek je uložen v jeskyni v jesličkách. Jeskynka -je symbol našeho nitra, prostoru hrudi a v něm je uložen božský aspekt - duchovního srdce

jesličky jsou 2trojuhelníky – symbol spojení 2protichůdných sil jing a jang, v duchovním životě musíme dokázat obnovit a spojit duální síly, dochází ke spojení vitální vědomé tvůrčí životní síly, pak dostáváme energeticky tzv.šalamounovu hvězdu, průnik a spojení dvou protikladných sil-duchovní srdce, překročení duality a návrat do jednoty a schopnost tvořit z Vědomí

3králové a jejich dary- symbolizují naše 3 čakry, které se vlivem duchov.života dostávají do pohybu, jejich tvořivá energie přináší do našeho života obrovské duchovní dary v podobě vnitřního klidu a duchovního vhledu, obnovuje se vnitřní vhled, probouzí se 3.oko

Herodes-symbol zevního rozumu nepřátelský duchov.životu, zevní rozum symbolizuje necitlivost a agresi, děti – neviňátka symbolizují vnitřčistotu, zevní rozum ničí vnitřživot – náš rozum je pravým Herodesem našeho vnitřního života, každy vnitřní duchovní člověk musí zápasit se svým Herodesem, s rozumem a jeho odporem k Vědomí

Vědomí na duchovní stezce často ustupuje do podvědomí, ustupuje zevnímu rozumu, aby se až zesílí opět projevilo a pokusilo se obnovit vnitřní klid v našem nitr

Vánoce jsou příležitost k velkému postupu na duchovní stezce, je velkou škodou, že nám pro zevní povinnosti nezbyde ani čas věnovat se jejich původnímu významu, v této době bychom neměli příliš rozvíjet zevní činnosti, měli bychom se zklidnit, uvnitřnit a být obráceni do nitra, pak bychom z Vánoc měli skutečný užitek

Ježíškovo narození je symbol toho jak probíhá duchovní proces uvnitř nás, proto bychom se neměli dívat na zevní obraz symbolů, ale hledat vysvětlení pro vnitřní, energetický proces který v nás probíhá

kdo má uši k slyšení slyš – tzn. Chápej vše vnitřně, z duchovní podstaty, neřiď se tím co vidíš,

 

SEMINÁŘ PRO ŽENY Z HLAVY DO SRDCE 

17.LEDNA 2019 OD 17DO 20HOD.., Blatná

návrat k podsatnému, uznání cyklů a význam pravé jógy

vstupné 600KČ, nutno se předem přihlásit

 

 

 

DOPORUČENÉ KNIHY:ČTĚTE ČESKÉ MYSTIKY

Jiří Vacek - ZÁKLADY JOGY A MYSTIKY, Královská joga

Jiří Krutina - AMRITA, ŠIVA, ŠAKTI, POZOROVATEL

MYSTIK A UČITEL FRANTIŠEK DRTIKOL

COKOLIV OD EDUARDA TOMÁŠE

 

Kontakt

Dagmar Kubešová

terapieslunecnice@seznam.cz

Fügnerova 490, 388 01 Blatná

774440062

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode