základy Mystiky a lidská psyché  /k.g.jung - psyché znamená vnitřní dynamické síly mysli, podvědomí a nadvědomí/

Škola Psyché je podpora pro všechny, kteří touží po své pravé Podstatě, po vnitřním Sebe-Vědomí. Kurzy se většinou vytvoří samy a spontálně.  Vznikne tak Skupina lidí, která se  vzájemně podporuje v tzv.dostředivé síle. Základem je sebeuvědomování ve své pravé Podstatě. Jsem průvodcem, nejsem lektor ani kouč.
Pokud by ve vašem městě byl zájem o ŠKOLU PSYCHÉ, kontaktujte mě. Veškerý tréning dostředivé síly vychází z principů ÁTMAVIČÁRY. átman-vědomí, vičára-nauka. Základem je schopnost rozlišení sebe od těla, mysli a světa. Ukotvení v Já jsem..já jsem ten, který si tělo, mysl a svět uvědomuje.....
 
Základní seminář se zabývá fyzickým tělem a jeho energetickými drahami, schopností sebeléčení
Druhý seminář je zaměřen na mysl a její negativní obsahy, proč není možné myslet jen pozitivně
Třetí seminář je zaměřen na vztahy a nefunkční vztahové vzorce
Čtvrtý seminář je věnován sebeprožití a sebevědomí
 
 
Jednotlivé semináře jsou 3hodinové, jedná se o techniky relaxace, spontálního tance, meditace, cvičení asán, Osho meditace, pranajáma-dechové techniky
 
 
Cena jednotlivých seminářů je 600 Kč, je potřeba absolvovat všechny, vzájemně na sebe navazují a absolvováním celku se vzdává úcta k pravdě a nauce 
 
 
 
 
 
 
 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode